Transjö Hyttas Historia

Transjö Hytta har i över 30 år varit en plats för nyskapande konstglas. Hyttan har lika länge fungerat som en läroplats där studenter från hela världen kommit för att studera glasblåsning.

Transjö
Transjö

Mitt inne i de småländska skogarna, i det lilla samhället Transjö strax utanför Kosta ligger Transjö Hytta. Platsen har gammal glaskultur i sig, mellan år 1870-1950 fanns ett glasbruk i Transjö som tillverkade nyttoglas. Idag är det gamla glasbruket sedan länge borta men traditionerna och glasblåsningen lever kvar i den lilla hyttan utmed lyckebyån. Hyttan som är egenhändigt byggd startades år 1982 av de två mästarna Jan-Erik Ritzman och Sven-Åke Carlsson i det gamla glasbrukets sliperidel som då närmast hade fungerat som kalkonfarm .

 

Här har de skapat som ett laboratorium där fantasin kan flöda fritt och konstglaset kan tänja på gränserna. I över 30 år har hyttan och de två mästarna tagit emot elever från hela världen som har letat sig till Transjö för att studera glasblåsning och ta del av kunskaperna som de två mästarna besitter.