Skrufs Glasbruks Historia

Skrufs glasbruk startades 1897 av en Robert Celander som hade varit disponent vid Johansfors glasbruk. Också några bönder från trakten var med om att investera i industrin vid järnvägen – som hade funnits här sedan 1874. Några andra industrier fanns här redan, b la ett ångbryggeri (1876). Bruket förlades nära järnvägen. Tillsammans med arbetarbostäderna kom området att bilda en egen enhet norr om järnvägen, medan övriga samhället låg söder om.

Glasarbetare Skrufs Glasbruk
Skruf produkter

De första mästarna var Anton Kraft, Ludvig Olsson, Frans Löf och Aron Nilsson. Anton Kraft och Ludvig Olsson var lärda på Eda glasbruk och kom närmast från Kosta och Johansfors glasbruk. Frans Löf och Aron Nilsson var smålänningar och kom från Bergdala och Björklunda (Björkshult) glasbruk. Hyttmästare var Anders Kraft, far till Anton Kraft. Anders var född i Norge, utbildad på Eda, och kom närmast från Limmareds glasbruk. Verkmästare i sliperiet var Wilhelm Flinta. ”Pottmakare” var Frans From. Han tillverkade de stora deglarna som glasmassan smälts i, av samma sort som används vid glasbruken än idag. Formsnickaren hette Gottfrid Johansson.

De första glasugnarna värmdes upp med direktverkande vedeldning. 1906 ersattes de med moderna rekuperatorugnar, ”IFÖ-ugnar”. Skrufs glasbruk var det första i Sverige som byggde sådan ugn!

Produktbild Skruf

Modern historik
Bengt Edenfalk anställdes som designer i mitten av 1950-talet. Han ritade mer än 70 olika serviser för Skruf! 1978 började han på Kosta glasbruk i stället. Lars Hellsten anställdes som designer 1964. Han ägnade sig huvudsakligen åt gjutet, centrifugerat och pressat glas. 1972 gick han över till Orrefors.

Glasbruken Skruf, Gullaskruf, Åseda och Björkshult bildade 1973 ett gemensamt försäljningsbolag för att öka exporten. 1975 bildade de tillsammans med Målerås glasbruk ”Royal Krona”, som gick i konkurs efter 2 år. 1978 köptes Skruf av Kosta Boda AB, men lades ner av dem 1980. I samband med detta fick Ljuders hembygdsförening överta en stor mängd glas av brukets tillverkning, som lade grunden för det fina glasmuseum som finns idag.

1981 återuppstår ”Skrufs Glasbruk” genom att fyra glasarbetare tar över. Ingegerd Råman som senare kommer att arbeta för Orrefors anställs som formgivare och sätter sin prägel på Skrufs produkter. Idag ägs och drivs glasbruket av Kent Elm med familj.

Skruf glasmuseum

Gamla sliperiet och ångmaskinhuset
Den röda långa träbyggnaden bredvid hyttan byggdes som sliperi, samma år som första hyttan dvs 1897. Här har många glas passerat slipmaskiner och händer. En del glas fick särskilt slipade mönster, andra kanske bara fick ojämnheter i botten av glaset bortslipade. Eftersom det inte fanns tillgång på vattenkraft här i Skruv drevs sliperiskivorna och maskinerna med hjälp av kraft från en stor ångmaskin, som eldades med ved.

Ångmaskinhuset finns kvar, vilket gör sliperietextra kulturhistoriskt värdefullt eftersom detta är unikt i Glasriket idag. De höga fönstren och ångmaskinen byggdes för att elen ännu inte hade kommit till Skruv; Elen som både kom att ge ljus och kraft. Sliperibyggnaden klarade sig vid branden 1946 och är därför brukets äldsta byggnad. Den har exteriört genomgått en varsam kulturhistorisk renovering och ommålning 2002.

Idag är du välkommen in i huset för att titta på det fina glasmuseet. Ta dig igenom en fascinerande och imponerande resa. Glasmuseet sköts ideellt av hembygdsföreningen och har byggts upp med hjälp av expertis från Smålands museum i Växjö.