Tur På Hjul

Det finns många vägar att upptäcka för den som vill. Glasriket mäter en sträcka om 8 mil från norr till söder och 7 mil från väster till öster. Sett till ytan är Glasriket 3 621 285 985 m2. Imponerande eller hur!