Om AB Glasriket

AB Glasriket är Glasrikets officiella sälj- och marknadsföringsbolag. Vår uppgift är att marknadsföra och sälja hela besöksmålet Glasriket. Bolaget ägs av de fyra kommunerna Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge.

 

Kommunikation och marknadsföring

AB Glasriket marknadsför och informerar om besöksmålet Glasriket i första hand via en turistbroschyr, via webben samt i sociala medier. Vi arbetar både med bokning och försäljning direkt via webben. Vi är mest aktiva på den svenska, danska och tyska marknaden. Tillsammans med Region Kalmar och Kronoberg medverkar AB Glasriket också i ett gemensamt arbete för att attrahera internationella besökare.

 

En aktör för utveckling

AB Glasriket initierar och driver projekt för att främja utvecklingen av områdets besöksnäring. AB Glasriket medverkar också i projekt initierade av Region Kalmar och Region Kronoberg. Se länkar till respektive projekt i länklistan.