Nybro Glasbruks Historia

Historien om Nybro Glasbruk börjar under det av entreprenörsanda genomsyrade 1930-talet – närmare bestämt 1935. Arthur Mellström, som då drev Mellströms Radioaffär, hade kontakter inom glasindustrin sedan tidigare. Hans butik var en samlingsplats för många och så även för arbetslösa glasarbetare från kringliggande glasbruk. Mellström övertalades att engagera sig och tillsammans med glasarbetarna lyckades han få ihop ett aktiekapital på 12.200 kr och strax därpå startades bruket i Emmatorp, Nybro.

Produktbild Nybro Glasbruk
Produktbild Nybro Glasbruk

Vid ett besök i en mindre hytta i Stockholm tillsammans med hyttmästaren Uno Jadesjö gjordes Mellström uppmärksam på en liten, oljeeldad degel – något som var mycket extraordinärt vid den här tiden. En dylik degel fick följa med hem till Nybro och där startades så Sveriges första oljeeldade glasvanna. Traditionsbundna kollegor och andra glaskunniga skakade tvivlande på huvudena, men det skulle visa sig att Mellström & co var helt rätt ute. Efter en tids inställningsproblem kunde bruket starta full produktion och smälta glas med hjälp av olja.

Några besvärliga år följde. Under tiden drog sig flera delägare ur projektet och plötsligt stod Arthur Mellström som ensam ägare till AB Kemisk Tekniska Glasfabriken, som företaget hette under de inledande åren. Produktionen bestod under sent 1930-tal och tidigt 1940-tal av dricksglas, assietter, skokräms- och konservburkar. En mångfald av produkter således liksom på så många bruk vid den här tiden då varumärkesskydd var något okänt.

Oljeeldningen medförde problem sedan andra världskriget hade börjat 1939. Olja ransonerades och bruket kunde inte leva vidare med egen pro¬duktion. Mellström valde då att behålla ett fåtal glasarbetare och hyrde in sig på vedeldade närliggande bruk som Flygsfors och Boda. Det var dock inte enbart oljan som utgjorde ett problem. Även sodan ransonerades och denna för glastillverkningen så avgörande råvara fick man tillgång till endast om man producerade nyttoprodukter, d.v.s. varor som ansågs vara väsentliga för svenskarna i krigstid. Mellström, som var en kreativ smålänning, ändrade därför benämningen på företagets produktion till just nyttoprodukter. En av de största produkterna under kriget var konservburkar. Svenska folket konserverade bär och frukt lika väl som grönsaker och kött. Detta under en period då man var så självförsörjande som möjligt eftersom importen inte fungerade och frysboxar ännu inte fanns.

Produktbild Nybro Glasbruk

När så kriget var över på våren 1945 stod Sverige inför en stigande konsumtion. Oljan blev åter tillgänglig och AB Kemisk Tekniska Glasfabriken startades upp på nytt. Bruket arbetade nu fram ett utbud som tilltalade stora kunder som Turitz & co (EPA) och Åhlén & Holm (Åhléns). Allting såg mycket lovande ut, men så kom 1946 ännu ett dråpslag – glasbruket brann ner till grunden. Det enda som klarade sig vid den häftiga branden var glasvannan. Även den hade troligen förstörts om inte Stig Mellström varit så alert när han iakttog hur en av brandmännen sprutade vatten rakt in i vannan. Stig skrek -Vad i helvete gör du? Sprutar du vatten in i vannan? Den plikttrogne brandman¬nen svarade -Ser du inte att det brinner? Mellström lyckades övertyga brandmannen om att det skulle brinna i en glasvanna och den räddades.

Var glasbrukets saga all? Nej, för med en presenning lagd över vannan kunde produktionen fortsätta medan en ny fabrik byggdes upp på den plats vid Sågaregatan där bruket finns idag. Tillverkningen av assietter, burkar och skålar fortsatte och de stora svenska kunderna var bruket trogna. Skokrämsburkar var troligen den mest betydande artikeln och skokrämstillverkaren Boston Blacking i Helsingborg var den störste av kunderna. 1957 tog Arthur Mellströms son Stig Mellström över bruket och han drev det vidare i samma anda som den uthållige fadern.

Produktbild Nybro Glasbruk

I slutet av 1960-talet blev armaturindustrin en allt viktigare kund och under tidigt 1970-tal startades tillverkning av glashandtag till köksluckor. Bruket lät mura upp två mindre vannor enbart för detta ändamål och vid samma tid började efterfrågan på tidigare produkter att minska allt mer. Tidigare stora kunder köpte in motsvarande produkter i lågprisländer. Firmanamnet ändrades till AB Nybro Glasbruk.

Stig Mellström anställde nu gravören och konstnären Paul Isling som fick i uppgift att skapa ett bruks- och pressglassortiment. Här byggde Nybro Glasbruk den grund som fortfarande är basen för företagets filosofi, det vill säga att specialisera sig på pressat, gjutet och centrifugerat glas.

I början av 1990-talet började bruket att arbeta med handmålat glas. Den första handmålade serien som lanserades, Passion formgiven av Cilla Persson belönades med Utmärkt  Svensk Form. Sedan dess har bruket lanserat många framgångsrika serier för den moderna vardagen. När Anders Lindblom, glasmålare och formgivare, knöts till bruket fortsatte utvecklingen av designade handmålade produkter för det moderna hemmet.