Målerås bruks Historia

Måle- betyder ett uppmätt jordområde; Det är samma betydelse som i de många -måla namn som finns i Småland, och som härstammar från medeltiden. Makke är ett fornsvenskt namn, som gav namn åt gården Mackamåla, som ligger en kilometer väster om Målerås. Rås betyder fuktig dal (med bra bete). En teori är att namnet Mackamålens rås har uppstått och därefter blivit Målens rås och slutligen Målerås.

Målerås

1890 startade bruktjänstemannen Gustaf Holmqvist från Kosta ett fönsterglasbruk med 20 anställda i Målerås. Glasblåsare från finska och norska bruk arbetade här. Hyttbyggnaden flyttades hit från ett just nedlagt fönsterglasbruk, Johanstorp, och priset för byggnaden var 1000 kr. Efter en andra konkurs 1896 tillverkades här flaskor och hushållsglas fram till 1904.

Ett nytt glasbruk startades i Målerås vid början av 1917, då på samma plats som den nuvarande hyttan. Då hette bruket AB Strömborgs Glasbruk och de startade verksamheten i en nyuppförd trähytta. Redan i april samma år brann den stor hyttan ner.

När hyttan hade brunnit hjälpte de 80 glasarbetarna till att bygga upp en ny. Denna gång ville man bygga i sten för att undvika fler bränder. Man hade dock inte tillgång till sådan sten och man hade inte råd att köpa tegel. I stället tillverkade glasarbetarna fyrkantiga ”stenar” av en blandning av sand, lera och cement. Av dessa byggde man en ny hytta i 2 våningar och den var färdig så att produktionen kunde återupptas redan i november samma år! Pga depressionen i världen i början av 1920-talet gick företaget i konkurs 1922.

Men redan 1924 startade produktionen igen med en fd glasblåsarmästare från Orrefors; Gustav Rosander, som chef. Nu var bruket till häften ägt av glasarbetarna, som hade köpt andelar i bolaget. Namnet AB Målerås glasbruk antogs. Rosander, som var ”eldröd” socialist bestämde att han skulle ha samma lön som de jämnåriga i hyttan. Detta torde vara unikt! Senare blev han riksdagsman.

Sedan glasarbetarna hjälpte till att bygga en ny hytta 1917 har bruket byggts till i flera omgångar; bl a byggdes ytterligare en ny hytta 1935. År 2000 byggdes restaurangen. Det är Glasrikets enda restaurang med panoramafönster mot hyttan.

Glasbrukets moderna historia
Slutet av 1960-talet och 1970-talet blev besvärligt för hela glasindustrin. I januari 1975 bildades Krona-Bruken AB, en fusion av fem glasbruk: Bergdala, Björkshult, Gullaskruv, Skruf och Målerås. Denna kombination gick i konkurs i april 1977.

Den 1 oktober 1977 köpte Kosta-Boda AB Målerås glasbruk, men formgivaren Mats Jonasson drev igenom att av honom designat glas endast fick tillverkas i Målerås. Mats är född och uppvuxen i Målerås och har här utbildat sig till gravör. Kosta-Boda ville dock lägga ner bruket. Därför satsade 104 av invånarna i Målerås 1000 kronor eller mer vardera för att glasbruket skulle kunna leva vidare. Nybro kommun hade tidigare köpt lokalerna och ett lån från Statens Industriverk beviljades. Den 1 april 1981 blev AB Målerås Glasbruk löntagarägt.

Nästa hot kom 1988 då Orrefors gav delägarna ett väl tilltaget bud för deras andelar. Många sålde nu sina andelar till Mats Jonasson, så att Mats blev majoritetsägare till glasbruket. Detta för att säkra brukets framtid. Mats Jonasson är idag både huvudägare och verkställande direktör för Målerås glasbruk. Han är dessutom brukets viktigaste designer. Målerås glasbruk tillverkar idag inget hushållsglas, utan enbart konst- och prydnadsglas.

Källa: Målerås -En liten guide