Satsning på en växande kundgrupp - husbilsturisten

Glasriket har genom Tillväxtverket tilldelats EU-medel för att driva ett projekt som skall locka kundgruppen husbilsägare till Glasriket besöksnäring. Samtidigt skall Glasrikets besöksnäring rustas för att ta emot denna kundgrupp på bästa sätt. Kunskapsmässigt, fysiskt och digitalt.

Bakgrund till projektet

Under sommaren 2020 släppte Tillväxtverket utlysningen ”Rädda företag i besöksnäringen”, vilket är EU-finansierade stödmedel och syftar till att stödja projekt som gynnar näringslivet inom besöksnäringen. Bakgrunden till utlysningen är det faktum att besöksnäringen är en av de näringar som drabbats hårdast av Covid-19. AB Glasriket är en av de aktörer som sökt projektmedel i samband med utlysningen och den 15:e oktober tilldelades beslutet att Tillväxtverket beviljat Glasrikets ansökan. 
 
Varför vill vi satsa på just husbilsturismen?
Husbilsturismen växer i hela Europa, så även i Sverige. Idag har Sverige 97 husbilar per 10 000 invånare vilket sätter Sverige på en 2:a-plats i Europa vad gäller husbilstäthet per invånare. Under rundringning till husbilsförsäljare vittnar samtliga om att försäljningen ökat ytterligare i samband med Covid-19. Att resa med husbil uppfattas som ett tryggare sätt att resa under en pågående pandemi. Vi har därmed bedömt att kundgruppen husbilsägare växer stadigt, med eller utan en pandemi, och vi vill arbeta för att denna kundgrupp kommer till vårt fantastiska Glasrike.
 
Lite siffror:
Antal husbilar som är registrerade i Sverige:
2008 49 202
2010 56 313
2015 79 293
2019 104 221
 
Nyregistreringar 2019
Husbilar   4 155
Husvagnar   3 293
 
Väntar med spänning på siffror för 2020…
 
Attraktiva för husbilsturismen
Glasriket har redan idag flera faktorer vilka är en bra grund för att kunna bli en attraktiv destination för husbilsturismen. Fina slingrande vägar genom vackert och varierande landskap, helt fritt från enformiga motorvägar. Mindre samhällen och små byar istället för stora och näst intill ogenomträngliga städer. 
 
Vi har ett brett utbud inom besöksnäringen samtidigt som flera av våra besöksmål har verksamheten öppen hela året. Våra glasbruk och studiohyttor, som borgar för Glasrikets unikitet, håller sina hyttor och butiker öppna oavsett årstid. Detta är något som passar bra med husbilsturismen som har en längre säsong än enbart den klassiska högsommaren. Den primära målgruppen för husbilar stämmer väl överens med den primära målgruppen för Glasriket.
 
Projektets syfte
Projektet skall stärka besöksnäringens kunskaper och insikter om kundgruppen husbilsägare. Kunskaper om vilka önskemål och behov husbilsägare har för att en destination, och ett besöksmål, skall bli attraktivt för husbilsresenären. Öka insikterna om de skillnader som finns mellan besökaren som kommer med husbil och den som kommer med husvagn. Verka för att utveckla den fysiska och digitala infrastrukturen för att tillgodose husbilsturismens behov, både utifrån tillgänglighetsaspekten samt miljöaspekten.
 
Då Glasriket idag till stor del ses som ett besöksmål över en dag skall projektet verka för att locka besökaren till att stanna längre tid, samt besöka fler besöksmål. Upptäcka mer av Glasriket helt enkelt då vi är så stolta över allt vi har inom vår destination.
 
Frågor och svar
Berör projektet enbart husbilsresenären?
Husbilsägare är projektets primära fokus vad gäller en ny kundgrupp för Glasrikets besöksnäring men det finns även sekundärt fokus. Det vi gör för husbilsturismen kommer spegla av sig på besökare som färdas med personbil, med eller utan tält/husvagn. Oavsett hur du tar dig till Glasriket så skall besökaren lockas av att stanna längre och besöka fler besöksmål. Att rusta Glasriket för den växande kundgruppen husbilsägare kommer bidra till att intresset för Glasriket som besöksmål ökar även för de som inte kör med just husbil.
 
När kan vi räkna med att det blir effekter av projektet?
Vi startar projektet med en rivstart hösten 2020 och siktar på att det skall bli effekter redan tidig säsong 2021. Det finns redan mycket kunskap och studier kring husbilsturismen att ta del av. På så sätt kan vi korta ned förstudien och gå snabbare till aktivitet och handling.
 
Kan alla besöksmål dra nytta av kundgruppen husbilsresenären?
Projektet skall leda till både insikter och kunskaper om husbilsturistens behov och önskemål. På så sätt får besöksnäringen en god kännedom om den växande kundgruppen och därefter utifrån sin verksamhet hitta utvecklingsmöjligheter för att bli ett attraktivt besöksmål för husbilsturisten.
 
Kommer detta innebära en konkurrens för befintliga boendeanläggningar?
Att sikta på ett ökat inresande av husbilsägare innebär inte att inresande med personbil skall minska. Blir man en attraktiv destination för en specifik grupp så får det positiva effekter även på andra grupper. Projektet kommer även verka för att destinationens befintliga boendeanläggningar skall se möjligheter i samband med satsningen på husbilsturismen. 
 
 
Har du någon fråga och fundering som inte besvaras här ovan så kontakta oss gärna. Vi fyller gärna på med fler frågor och svar, och samtidigt så får vi möjlighet att lära oss av de frågeställningar som dyker upp.
 
Mia Lundholm, projektledare Glasriket
Telefon: 070-369 82 61
 
Henrik Karlsson, verksamhetsansvarig Glasriket
Telefon: 070-384 88 33
.