Historian om Orrefors Bruksområde

Järnhanteringen blev alltmer olönsam samtidigt som skogen fick en allt viktigare betydelse. 1898 byggdes en hytta för tillverkning av tekniskt, medicin-, servis- och hushållsglas för att ta tillvara på spillved och arbetskraft. Glaset fick nu ersätta den mindre lönsamma järnbruksdriften. Ny ägare till Orrefors glasbruk med dess jord- och skogsegendomar blev 1913 konsul Johan Ekman från Göteborg. Albert Ahlin tillsattes som chef över glasbruket och nu började en ny era.

Orrefors Bruksområde
Orrefors verktyg

Gate och Hald briljanta pionjärer
1914 började Orrefors med kristall-tillverkning. Förutom slipning efter inköpta mönster och prover tillverkades även konstglas i överfång med etsad dekor. Man ansåg dock att det behövdes konstnärer till industrin. 1916 anställdes Simon Gate och ett år senare kom Edward Hald. Ett av Gates första arbeten var att tillsammans med mästaren Knut Bergkvist vidareutveckla överfångsglaset. Ämnet med den färdig-etsade dekoren drogs över med klart glas och blåstes upp. Man döpte tekniken till Graalglas.

20-talets storsäljande armaturer
I mitten av 20-talet upptogs en för Orrefors ny verksamhetsgren - belysningsglaset - som längre fram skulle komma att utgöra en ganska betydande del av brukets produktion. Den första produktionen bestod framförallt av armatur till offentliga byggnader, men kom senare att även innefatta belysning för hemmet.

Nytändning för graaltekniken

Från och med den 10 april 1987 upphörde Orrefors glasbruk med tillverkning och försäljning av konstglas designat av tidigare verksamma konstnärer vid bruket. Slutade man nu att tillverka konstglas? Nej, tvärtom, företagets målsättning var att endast konstnärer som är verksamma vid bruket ska ha sitt konstglas i produktion. Resurserna kom att satsas på utveckling av ny design, nya tekniker samt vidareutveckling av de gamla teknikerna. Detta kom att presenteras under en helt ny Gallery-kollektion. Den första kom 1988 - det blev en stor succé bl a för Eva Englunds figurativa graalglas - och följdes sedan av nya kollektioner 1990 respektive 1992. Under åttiotalet knöts dessutom en ny ung generation av konstnärer till Orrefors med bl a Anne Nilsson, Erika Lagerbielke och Helén Krantz.

Stark 90-talssatsning
Efter några svåra år vid 90-talets började formgivningen gå in i en ny fas. Inte minst med tanke på de nya konstnärerna Lena Bergström, Martti Rytkönen och Per B Sundberg som då knöts till bruket. 1998 firade Orrefors 100-årsjubileum med konstglas-utställningar över hela världen.