Boda Glasbruks historia

I Boda visar den höga skorstenen vägen till Gamla hyttan. Denna släcktes 2003. En ny mindre hytta inrättades under hösten 2003 i gamla glasmåleri- och blomsliperiet.

Den första hyttan uppfördes i trä som alla andra glashyttor i glasriket under 1800-talet och början av 1900-talet. Första hyttbyggnaden i Boda uppfördes av virke från en byggnad vid det nedlagda pappersbruket i Broakulla som inköptes för 2000 riksdaler, fraktades hit och byggdes upp. Tyvärr så brann denna ner, som de flesta andra hyttor i glasriket också har gjort. Hyttan i Boda har faktiskt brunnit vid tre olika tillfällen; 1928, 1941 och 1991. Nuvarande gamla hyttan återuppfördes delvis efter branden 1991.

Glasbruket startade här 1864. På platsen fanns då två bondgårdar och en kvarn, vilket hördes på namnen på platsen, som var Förlångskvarn och Bodafall. Grundarna var glasblåsarmästarna R Viktor Scheutz och Erik Vidlund som jobbat på Kosta glasbruk.

Glaset som tillverkades i hyttorna såldes från början delvis med hjälp av glasknallar som gick runt med glas i korgar. Kaffepumpan var en mycket populär produkt. Glas kördes också i lådor in till järnvägen i Örsjö för vidare transport till städer eller andra länder. Under kriget var konservburkar en stor produkt. Inte förrän på 1950-talet började glasbruken sälja glas i bodar bredvid hyttan. Då liksom nu är det sekundaglas som säljs på glasbruksorterna medan prima säljs i glas- och porslinsaffärer.

Bodas storhetstid

Boda blev ett stort namn tack vare en kombination av den driftige chefen på bruket; Erik Rosén, den nyskapande formgivaren Erik Höglund och brukets duktiga glasblåsare. Erik Höglund rekryterades som ung direkt från Konstfack i början av 1950-talet. Hans karaktäristiska glas är vida känt. Du kan än idag se Erik Höglunds glas på många ställen; både som bruksglas, konstglas och andra konstnärliga utsmyckningar; t ex ljusstakar där smide och glas kombinerats.

1964 startades Kosta Boda-samarbetet som bestod av bruken Kosta, Boda och Åfors. Ett samarbete som idag har växt till ett av världens mest välkända varumärken inom branschen.

Andra personer som i modernare tid har satt sin prägel på Boda glasbruk är Monica Backström och Kjell Engman som under många års tid haft både ateljé och utställningar här.   

Arbetarbostäder

Förr i tiden ingick fri bostad när man fick anställning vid glasbruket. Man hade också fri ved till bränsle och ofta en plats till potatisodling. En gammal karta från 1897 visar att det bara fanns åtta bostäder i brukssamhället Boda när bruket hade varit i drift i över 20 år. De första bostäderna som byggdes i Boda var: Vita byggningen, den gamla patronbyggningen, Röda byggningen, Franssonska byggnaden, ”Kulan”, ”drängstugan Sjuan”, ”Smedstugan” samt ”Snickarebostaden”. De större husen för flera familjer, kallade kaserner, som ligger längs vägen norrut, flyttades hit från det år 1904 nedlagda Löfsta glasbruk, som låg i skogen i norra Algutsboda socken. I Boda finns idag flertalet av arbetarbostäderna bevarade.